<...prev   HOME  BIRDS   next...>

White Ibis

white ibis